Jak můžete pomoci

 

Pomáháme konkrétním hendikepovaným dětem, v roce 2021 se nám společně s vámi podařilo překonat částku 2 miliony korun

100 % výtěžku z pořádaných akcí předáváme na terapii, lázně či pomůcky, které dětem zahrnutým do programu pomoci ulehčují život. Zapojit se můžete i vy.

Pomoc, která zabere „jen“ trochu času

 • Stát se našimi přáteli na Facebooku – www.facebook.com/uprimnesrdce
 • Aktivně sdílet naše příspěvky
 • Pomoc s umístěním plakátů k našim akcím (cca 2 krát ročně)
 • Stát se dobrovolníkem při pořádání našich akcí (cca 2 krát ročně)
 • Účast na našich akcích
 • Zprostředkování umístění naší trvalé kasičky na zajímavé místo (firma, veřejné místo, aj)

Přímá finanční podpora

 • Jednorázový příspěvek do kasičky nebo na transparentní účet
 • Pravidelný příspěvek na transparentní účet
 • Stát se našim trvalým partnerem při pořádání našich akcí

 Naše zásady

 • Všechny příspěvky jsou ve 100 % předány konkrétním hendikepovaným osobám na terapii, lázně či pomůcky.
 • Všechny finanční prostředky jsou vždy viditelné na transparentním účtu 218164200/0600. Vybraná hotovost je vždy držena jen po dobu bezprostředně nutnou k sečtení, za účasti minimálně 3 lidí, a poté je vložena na transparentní účet.
 • Všichni dobrovolníci i účinkující vystupují bez nároku na finanční odměnu. Nutné náklady, které mohou vzniknout s pořádáním akce, hradí vždy partneři, výměnou za možnou propagaci.
 • V případě vybrání vyšší částky než je aktuální cílová částka, jsou zbylé peníze automaticky přesunuty na pomoc dalším hendikepovaným, kteří jsou v pořadníku (pořadníky se nám plní čím dál tím více).

Na finanční příspěvky jsme schopni poskytnout potvrzení o přijetí daru, který je daňově uznatelný.