Běh

3. ročník Běh upřímných srdcí

Letos se sejdeme na jezeře Milada v sobotu 1. 9. 2018. 

Letošní ročník běhu bude opět věnován na podporu dětem, ke kterým nebyl osud příliš přívětivý a potýkají se s různými zdravotními obtížemi. Návrhů na pomoc se sešlo více a děti jsme postupně přidali na náš pořadník a jak jsou uvedeni, tak jim budeme předávat finanční příspěvky, které se nám pro ně povede získat. Jak jste již zvyklí, 100% vybrané částky putuje na pomoc. S dětmi a jejich příběhy se můžete seznámit na straně v přehledu pomoci.

ON-LINE REGISTRACE MOŽNÁ POUZE DO 28. 8. 2018 včetně

Poté registrace na místě v den akce

PŘEHLED REGISTRACÍ – zkontroluje si svou registraci.

Prosíme o odeslání registračního příspěvku nejpozději 28. 8. 2018

Již tradičně máte možnost vybrat si z tras dlouhých 1 kilometr nebo 5 kilometrů. Pro velký úspěch zopakujeme také dětské běhy. Dětské běhy – registrace na místě v den závodu

Novinkou v letošním roce je štafetový běh pod záštitou Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem. Štafety jsou 3 členné a každý člen týmu běží okruh v délce 1 km. V registraci do štafetového běhu uveďte název Vašeho týmu a v roletce TRASA zvolte „3 km – kategorie štafeta firem“. Každý člen štafety se registruje samostatně. Finanční příspěvek je ve výši 300 Kč za každého člena štafety.

Časomíru a tratě nám organizačně opět zajistí pan Hercík s kolegy z Primaběhy.cz.

Výše registračních příspěvků je nově rozdělena i podle věku a pokud se Vám bude chtít poslat na pomoc dětem více, budeme rádi. Veškeré vybrané finanční příspěvky předáváme v plné výši!

ODKAZY NA TRASU 5 KM

https://www.strava.com/routes/15205755

https://mapy.cz/s/3057t

 

trať kategorie výše registračního příspěvku dárek
1 km do 9 let včetně 50 Kč
1 km 10 let a více 100 Kč
1 km 10 let a více 250 Kč dárek – tričko – do 31. 7. 2018
5 km do 14 let včetně 150 Kč
5 km 15 let a více 250 Kč dárek – tričko – do 31. 7. 2018
3 km štafeta firem 300 Kč/každý člen štafety

Veškeré podrobnosti k registraci Vám budou zaslány mailem po odeslání formuláře. Číslo transparentního účtu pro zaslání finančního příspěvku je 218164200/0600.

Chcete-li získat v rámci registrace jako dárek originální tričko z kvalitního materiálu, neváhejte a registrujte se mezi prvními na vybranou kategorii tratě o délce 1 nebo 5 km do konce července! Počet triček je omezen!

Harmonogram:

  • 10:30 Dětské běhy (Pro děti 0 – 14 let)
  • 11:00 Závod na 1 km
  • 11:30 Štafeta na 3 km
  • 12:00 Hlavní závod na 5 km
  • 12:45 Vyhlášení výsledků 1 km
  • 12:55 Vyhlášení štafety na 3 km
  • 13:05 Vyhlášení výsledků 5 km

Doprovodný program:

Den plný zábavy, sportu a her v krásném prostředí, na jezeře, které patří k největším a nejkrásnějším vodním plochám v našem regionu si užijí také rodiče s dětmi. Můžete si nechat ozdobit obličej malůvkou, zahrát si hry a soutěžit o odměny a sladkosti, povozit se na koníčcích, podívat se na výcvik pejsků a zahrát si bojové hry. To vše bude součástí Běhu upřímných srdcí na Miladě. Je možné, že nastanou drobné programové změny, ty ale zábavu nijak neovlivní :).

Odměny:

Těšit se můžete na originální medaile, které budou připraveny pro nejlepší běžce tratí 1 a 5 km, dárkové koše a pro děti spoustu sladkostí.

 Druhého ročníku se zúčastnilo více než 150 běžců z řad profesionálů, nadšenců i dětí. Budeme velmi rádi, pokud opět přijdete a vezmete i své známé. Všem sportovcům, kteří se zúčastní, návštěvníkům i realizačnímu týmu velmi děkujeme, že svou účastí pomůžete a uděláte dobrý skutek.

Událost na Facebooku ke sdílení ZDE

Palakát ke stažení ZDE

 

Generální partner:

Partneři:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro akci Běh upřímných srdcí dne 1. 9. 2018

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Nadační fond Matěje Proška, IČ: 044 55 622 se sídlem Špitálské náměstí 3517/1A, Ústí nad Labem – centrum, PSČ 400 01, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl N, vložka 281 (dále jako „správce“) zpracovával Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s marketingovými aktivitami správce, konkrétně k registraci na Běh upřímných srdcí na jezeře Milada dne 1. 9. 2018. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo, tým, velikost trička.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem propagace a marketingu charitativní akce – Běh upřímných srdcí na Jezeře Milada dne 1. 9. 2018. Součástí přímého marketingu je i zveřejnění fotografií, audio video záznamů, výsledkových listin, tiskových zpráv k pořádané akci.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění účelu pořádané akce. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 – (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem přímého marketingu, po dobu 2 let od Vaší účasti na charitativní akci Běh upřímných srdcí na jezeře Milada, pořádané Nadačním fondem Matěje Proška, pokud tento souhlas neodvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu nadacni.fond@uprimnesrdce.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména poskytovatelé produkčních služeb, kteří nám zajišťují organizaci a průběh akce Běh upřímných srdcí na jezeře Milada. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na emailu nadacni.fond@uprimnesrdce.cz., či písemně na adrese Nadační fond Matěje Proška, se sídlem Špitálské náměstí 3517/1A, Ústí nad Labem-centrum, PSČ 400 01, správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.