7. ročník Rozsviťme Ústí nad Labem

7. ročník akce Rozsviťme Ústí nad Labem

Tento ročník charitativní akce se konal 22. 12. 2015 na Lidickém náměstí. Hlavním cílem bylo pomoci těm, kteří to opravdu potřebují.
Tento ročník se poprvé se konal pod záštitou Nadačního fondu Matěje Proška.

Program hlavní pódium

Bohatý doprovodný program, začal již v 16:00. Samotné pouštění lampionů proběhlo zhruba v 17:55. Jako každý rok jsme měli připravený tým dobrovolníků, kteří velmi rádi pomohli s pouštěním lampiónů a byli s vámi po celou dobu akce.

Program hlavní pódium Lidické náměstí:

Pěvecké vystoupení Dalibora Slepčíka
Dog dancing
Pěvecký sbor ZŠ Neštěmická Krásné Březno
Mažoretky z DDM Rozmarýn Litoměřice
Pěvecké vystoupení Milan Brigadoi
Fireshow T.E.T.R.I.S. Brandýs nad Labem
Pěvecké vystoupení Josefa Vágnera
Pozdravy z minulých ročníků
Pěvecké vystoupení Sabiny Slepčíkové
Společné vypouštění lampionů

Doprovodný program pro děti na Lidickém náměstí:

Sváťovo dividlo
Malování na obličej
Mini koně

Poděkování účinkujícím

Všem účinkujícím velmi děkujeme, představení měla velký úspěch. Připomínáme, že naši umělci vystupují bez nároku na jakýkoliv honorář.

Poděkování partnerům

Děkujeme všem partnerům za podporu našich akcí, bez Vaší pomoci bychom tak úžasných výsledů nedosáhli.

PLNÍME SNY

S Vaší pomocí jsme splnili sny hned šesti dětem, Kubíkovi (2,5) Elišce (3,5) Michálkovi (7) Matýskovi (9) Davídkovi (10) a Danielovi (17). Cílová částka, kterou jsme potřebovali, byla mnohem vyšší než v minulých letech, téměř 430.000 Kč. Proto jsme potřebovali mnohem větší pomoc a podporu od Vás všech.

48.735 Kč předáno MICHÁLKOVI na léčebný pobyt v neurorehabilitační klinice AXON Praha

O sedmiletého Michálka pečuje babička a děda. Narodil se s vrozeným hydrocefalusem (nadměrná tvorba mozkomíšního moku) a má v hlavičce zavedenou hadičku VP Shunt, která mu odvádí přebytečný mozkomíšní mok. Potýká se s následky dětské mozkové obrny, která je navíc spojena s komplikovanou formou epilepsie. Po dobu 4 let mu byla podávána strava v tekuté podobě, pomocí výživového knoflíku do žaludku, ale díky vytrvalosti prarodičů a pomoci sester po prvním rehabilitačním pobytu je nyní schopný jíst ústy. Míša je také dost velký hypotonik (opožděný vývoj), a má zrakovou vadu CVI (způsobená poškozením mozku). Před třemi lety dostal svojí asistenční fenku, která mu také moc pomáhá s rozvojem motoriky rukou. Michalek nechodí ani neleze, jen leží, ale nyní začíná sedět s oporou a někdy vydrží v sedu i minutu bez pomoci. Léčebný pobyt je pro Michálka velmi prospěšný, pobyt v neurorehabilitační klinice AXON Praha vyjde na 60.000 Kč.

48.735 Kč předáno MATÝSKOVI na léčebný pobyt v lázních Klimkovice

Matýsek je devítiletý, veselý a chytrý kluk, který neměl to štěstí jako jiné děti a od narození trpí dětskou mozkovou obrnou. Je postižen pohybově, nemůže sám chodit. Pohybuje se pouze po kolenou, anebo pomocí chodítka. Pomůcky pro takto postižené děti jsou finančně nákladné, jako i některé léčebné pobyty, které stále zdravotní pojišťovny nehradí. Matýskovi pomůže ke zlepšení koordinace pohybu léčebný rehabilitační pobyt v Klimkovicích v hodnotě 45.000 Kč.

21.714 Kč předáno DANIELOVI na dofinancování podvozku pro sedací ortézy

Daniel je sedmnáctiletý mladý muž, který má po těžkém úrazu hlavy trvalé následky – epilepsie, kvadrusymptomatologie (částečné až úplné ochrnutí končetin) pravostranná hemiparéza (nervové ochrnutí pravé strany těla) a také těžká expresivní porucha řeči
a kynetický třes. Je upoután na invalidní vozík, který má již přes 8 let. Rodiče pořádali o
nový vozík, který je z části hrazen pojišťovnou. Hodnota invalidního vozíku je 65.972 Kč, pojišťovna přispívá 45.258 Kč. Rodině pomohly finanční prostředky na dofinancování podvozku pro sedací ortézy ve výši 20.714 Kč.

45.000 Kč předáno ELIŠCE na léčebný pobyt v lázních Klimkovice

Elišce je 3,5 roku a má postižení, která jsou následkem dětské mozkové obrny. Nejvíce byla zasažena levá strana jejího tělíčka kvadrupostižením (ztrátou motoriky horních a dolních končetin), hypoplazií (nedostatečným vyvinutím mozku) a také má ložisko epyliptickeho syndromu. Aktuální stav Elišky je takový, že nechodí, neleze ani nemluví a potřebuje permanentní péči. Její stav pomůže zlepšit rehabilitace ve specializovaných lázních v Klimkovicích, v hodnotě 45.000 Kč.

48.735 Kč předáno DAVÍDKOVI na nová ouška

Desetiletý Davídek občas potká děti, které ho pozorují a šeptají si o jeho ouškách. Sice to zatím nevnímá jako něco špatného, ale postupem času by se mohl cítit vyloučený ze společnosti. Aby slyšel, museli mu rodiče pořídit na vlastní náklady speciální čelenku s naslouchátky. Davídek i jeho rodiče si velmi přejí nová ouška, aby jeho postižení nebudilo nežádoucí pozornosti mezi dětmi a bude se cítit lépe. Problémem je, že nová ouška pojišťovna nehradí a ani na ně nepřispívá. Existují dvě varianty, první jsou silikonová ouška, která se nalepují, ale hrozí odlepení např. při běžných aktivitách. Druhou variantou jsou ouška, která se šroubují. Pořizovací cena nových oušek je 200.000 Kč.

48.735 Kč předáno KUBÍKOVI na léčebný pobyt v neurorehabilitační klinice AXON Praha

Kubík se narodil v březnu roku 2013 a kromě problému s močovými cestami nepozorovali rodiče žádné jiné obtíže. Po uplynutí tří měsíců, ale testy ukázaly, že Kubík trpí genetickou vadou, která se nazývá Cri du chat syndrom (chybí mu kousek pátého chromozomu v každé buňce jeho těla). Tento syndrom se projevuje výrazným psychomotorickým opožděním. Kubík se zvládá sám posadit a v tuto chvíli začíná lézt. Kromě jeho základní diagnózy u něj objevili i hypoplazii mozečku (zhoršená koordinace pohybu). Nyní se rodičům naskytla možnost absolvovat terapii na pražské neurorehabilitační klinice Axon, zaměřené na terapii TheraSuit, která mění pohybové vzorce pacientů do té míry, kdy jsou ovlivněny jejich celkové fyzické dovednosti a rovněž psychické schopnosti. Hodnota tohoto rehabilitačního pobytu je 60.000 Kč