4. ročník Rozsviťme Ústí nad Labem

4. ročník akce Rozsviťme Ústí nad Labem

Tento ročník charitativní akce Rozsviťme Ústí nad Labem, se konal 21. prosince 2012 na Lidickém náměstí. Hlavním cílem bylo pomoci někomu, kdo to opravdu potřebuje.

82.259 Kč předáno LUCINCE na léčebný pobyt v lázních Klimkovice

O příběhu tříleté Lucinky Skládalové jsme se dozvěděli v době, když jsme připravovali již 4. Ročník
akce Rozsviťme Ústí nad Labem. A v tuto chvíli se zrodil nápad spojit tuto akci plnou klidu a pohody Vánoc s nějakým dobrým skutkem. A právě Lucinka, holčička, která kvůli komplikacím po porodu trpí dětskou mozkovou obrnou, si právě takový dobrý skutek zasloužila. K tomu, aby mohla udělat svoje první krůčky v životě, by ji velmi pomohl pobyt v lázních Klimkovice, který je ale jen z poloviny hrazen pojišťovnou. Vyjde tak rodiče na částku 45.000 Kč. A právě tato částka byla hlavním cílem naší sbírky.

Hlavní sponzor – Attigente Group, spol. s r. o.

Společnost Attigente Group, s r.o., pořídila lampiony přání a výtěžek z jejich prodeje byl použit ve 100% právě na účet zřízený pro léčbu Lucinky. V předprodeji mezi zaměstnanci a později na akci se podařilo vybrat skoro dvakrát tak velkou částku. Akce se zúčastnilo více než 700 lidí a měla obrovský ohlas. Televize Nova odvysílala reportáž ve večerních zprávách, za což moc děkujeme.

Poděkování

Lucinka má aktuálně za sebou jedny lázně, které ji velice pomohly a plánují se další. Děkujeme všem lidem, kteří na akci dorazili a přispěli jakoukoli částkou. Poděkování patří také všem zaměstnancům a přátelům Attigente Group, spol. s r.o., bez kterých by tato akce nikdy nebyla tak úspěšná.