1. ročník Běh upřímných srdcí

BĚH UPŘÍMNÝCH SRDCÍ 1. ročník Běh upřímných srdcí

se konal na jezeře Milada,10. 9. 2016

Celý výtěžek akce byl určen pro Davídka, na operaci nových oušek a pro Honzíka, na doplacení rehabilitačního pobytu. Pomoc pro oba chlapce spočívala v tom, že se každý běžec zaregistroval, poslal finanční dar ve výši nejméně 250 Kč na transparentní účet 218164200/0600. Společně jsme si užili den plný zábavy, sportu a her v krásném prostředí, na jezeře, které patří k největším a nejkrásnějším vodním plochám v našem regionu.

Doprovodný program:

Součástí doprovodného programu byli např. dobrovolní hasiči z Božtěšic s dětskými aktivitami, minikoníčci stáje Tivani, vojenská jednotka v plné polní spolku A.S. Ghost, ukázky výcviku pejsků, malování na obličej, skákací hrady, fotokoutek. Doprovodným programem nás po celou dobu prováděl pan Kmeč s kolegy, z agentury Dance Mission.

Trasy:

Hodně jsme přemýšleli nad tím, jaké trasy a jakou vzdáleností zvolit. Nešlo nám jen o sportovní soupeření ale o den, který by si všichni přítomní opravdu užili a svou účastí pomohli postiženým dětem.  Nakonec jsme vybrali dvě varianty. Běh na jeden a pět kilometrů a dále ještě tři dětské běhy na krátkou vzdálenost. Běhy nám organizačně zajišťoval pana Hercík s kolegy z Primaběhy.cz.
Celkem se prvního ročníku zúčastnilo více než 200 běžců, což je velký úspěch.

Odměny:

Zajímavé ceny získali běžci a běžkyně hlavního závodu, kteří se umístili na prvních místech.Další běžci obdrželi tašku s dárky.

Poděkování:

Všem kdo se účastnili, realizačnímu týmu i všem sportovcům velmi děkujeme, protože svou účastí pomohli a udělali dobrý skutek.

 

Výsledky včech kategorií:

1 km – muži

1 km – ženy

1 km – all

5 km – muži

5 km – ženy

5 km – all

 

Děkujeme partnerům a sponzorům:

Generální sponzor akce:

Attigente Group, spol. s r. o.

 

Hlavní partneři akce:

logo DM 2016 - ruce 01primaběhy

 

Další partneři akce:

stáj Tivani OKIM  Logo Cafe bar logoPNG Dobrovolný svazek obcí MiladaDěti na hrad

logapronzconrealHera_na_bily_podkladProBoxing 2p

Mediální partneři akce:

ústecký deník Regionální TVlogo_enterUL

 


Otázky a odpovědi:

Chci přihlásit děti, jak to mám udělat a jakou vzdálenost poběží? 

Přihlásit děti máte možnost od 10:00 do 10:30. Jedná se o nesoutěžní běhy, děti se proběhnou, odnesou si nějakou památku. Proto nevypisujeme věkové kategorie, děti rozdělíme na místě do skupin podle toho, jak se přihlásí.

Jsem přihlášená/ý na běh na 1km nebo 5km a startovné mám uhrazené předem, do kdy a jak se mám registrovat na místě? 

V tomto případě přijdete k registračnímu místu pro Váš závod nejpozději 30 minut před startem, pořadatel Vás během několika vteřin odprezentuje, dostanete startovní balíček, čip a startovní číslo.

Jsem přihlášená/ý na běh na 1km nebo 5km, ale startovné jsem předem neuhradil, do kdy a jak se mám registrovat na místě? 

V tomto případě přijdete k registračnímu místu pro Váš závod nejpozději 30 minut před startem, pořadatel Vás požádá o předání příspěvku ve výši 250 Kč, během několika vteřin odprezentuje, dostanete startovní balíček, čip a startovní číslo.

Nejsem přihlášená/ý na běh na 1km nebo 5km, ale rád bych běžel, mohu se přihlásit na místě? 

Ano, samozřejmě. Nejpozději 30 minut před startem, I vy směřujte k ceduli „Přihlášky na místě“. Zde vyplníte přihlášku, uhradíte startovné a přejdete k vedlejšímu stolku s registracemi, kde dostanete startovní balíček, čip a startovní číslo.

Jaké kategorie budete vyhlašovat? S ohledem na charakter běhů se u běhů na 1 km a 5 km vyhlašují tři nejlepší muži a ženy v celkovém pořadí.

Kolik z mého startovného půjde na oba chlapce? 

Jednoduchá odpověď – 100%. Nejen Prima běhy, ale i další subjekty a osoby, které pro Vás celou akci připravují, dělají vše zdarma, takže veškeré prostředky skončí tam, kde jsou potřeba. Ostatně všechny finanční transakce můžete vidět na transparentním účtu nadačního fondu, odkaz najdete zde 218164200/0600.

Uběhnu to? 

Jasně, a když to neuběhnete, tak to proložíte chůzí. Je to sice závodní běh, poběží plno dobrých běžců, kteří běhají i jiné závody, ale také se na trať vydá plno těch, kteří běhají velmi rekreačně, popřípadě vůbec. Nemusíte se tedy určitě bát, že budete ve startovním poli působit nepatřičně.

Kam si mám připevnit čip? 

Stahovacím páskem, který obdržíte s čipem, si ho připevněte do tkaniček na botě. Při registraci obdržíte instrukce.

Časový rozpis:

10:00 Spuštění prezentace a přihlášek na místě
10:30 Ukončení přihlášek na dětské závody
10:30 Nesoutěžní běhy pro děti do 14 let
10:45 Ukončení prezentace na závod na 1 km
11:00 Závod na 1 km
11:15 Ukončení prezentace na závod na 5 km
11:30 Hlavní závod na 5 km
12:15 Vyhlášení výsledků 1 km
12:25 Vyhlášení výsledků 5 km

Jak se dostanete na Jezero Milada:

Busline – číslo linky 450, 454 a 458 ze zastávky Ústí nad Labem/Divadlo do zastávky Chabařovice/Hrbovice.
Spoje jedou v časech 8:36, 9:06, 10:06 a 10:36.

milada_1km milada_5km

Odesláním registračního formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů i použitím veškerých záznamových materiálů z průběhu akce za účelem zveřejnění ve prospěch Nadačního fondu Matěje Proška. V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních znění (dále jen „Zákon“) uděluji tímto Nadačnímu fondu Matěje Proška, IČ: 04455622, se sídlem Špitálské náměstí 3517/1A, 400 01 Ústí nad Labem 5, zapsanému pod spisovou značkou 281 N u Krajského soudu v Ústí nad Labem, dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas uděluji k účelu níže uvedenému, a to po dobu existence Nadačního fondu pomoci a dále po dobu, po kterou trvá, dle platné právní úpravy, povinnost uchovávat dokumentaci Nadačního fondu Matěje Proška po jejím zániku.Účel: registrace a výsledková listina sportovně dobročinných akcí. Zároveň souhlasím, aby osobní údaje potřebné k registraci a výsledkové listině byly kopírovány, skenovány anebo jinak zaznamenávány v informačním systému vedeném Nadačním fondem Matěje Proška. Jakožto poskytovatel osobních údajů prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých údajů tuto změnu Nadačnímu fondu Matěje Proška neodkladně oznámím. A dále jsem i vědom/a, že běžím na vlastní nebezpečí.