Jak můžete pomoci

 

Pomáháme konkrétním hendikepovaným dětem, v letošním roce se nám podařilo překročit hranici 1 milionu korun.

100 % výtěžku z pořádaných akcí předáváme na terapii, lázně či pomůcky, které dětem zahrnutým do programu pomoci ulehčují život. Zapojit se můžete i vy.

Pomoc, která zabere “jen” trochu času

 • Stát se našimi přáteli na Facebooku – www.facebook.com/uprimnesrdce
 • Aktivně sdílet naše příspěvky
 • Pomoc s umístěním plakátů k našim akcím (cca 4 krát ročně)
 • Stát se dobrovolníkem při pořádání našich akcí (cca 4 krát ročně)
 • Účast na našich akcích
 • Zprostředkování umístění naší trvalé kasičky na zajímavé místo (firma, veřejné místo, aj)

Přímá finanční podpora

 • Jednorázový příspěvek do kasičky nebo na transparentní účet
 • Pravidelný příspěvek na transparentní účet
 • Stát se našim trvalým partnerem při pořádání našich akcí

Rozsviťme Ústí nad Labem

Návštěvníci

 • Příspěvek 100 Kč a více – dárek lampion přání.
 • Příspěvek 350 Kč a více – dárek unikátní kalendář na rok 2018, který vznikl při příležitosti pokoření hranice vybraného a předaného 1 000 000 Kč.

Partnerství pro firmy

 • Příspěvek nad 5 000 Kč – zařazení mezi partnery akce na na našem webu, v propagačních materiálech a tiskové zprávě.
 • Příspěvek nad 10 000 Kč – viz výše + možný banner na akci.
 • Příspěvek nad 20 000 Kč – viz výše + možnost osobního předání šeku přímo na akci na podiu.

 Naše zásady

 • Všechny příspěvky jsou ve 100 % předány konkrétním hendikepovaným osobám na terapii, lázně či pomůcky.
 • Všechny finanční prostředky jsou vždy viditelné na transparentním účtu 218164200/0600. Vybraná hotovost je vždy držena jen po dobu bezprostředně nutnou k sečtení, za účasti minimálně 5 lidí, a poté je vložena na transparentní účet.
 • Všichni dobrovolníci i účinkující vystupují bez nároku na finanční odměnu. Nutné náklady, které mohou vzniknout s pořádáním akce, hradí vždy partneři, výměnou za možnou propagaci.
 • V případě vybrání vyšší částky než je aktuální cílová částka, jsou zbylé peníze automaticky přesunuty na pomoc dalším hendikepovaným, kteří jsou v pořadníku (pořadníky se nám plní čím dál tím více).

 

Na finanční příspěvky jsme schopni poskytnout potvrzení o přijetí daru, který je daňově uznatelný.