Akce

Připravujeme

Ukliďme Hazmburk a okolí

6. 4. 2019 od 8:00 do 12:00

Letos se v úklidu přidáme k akci, která pomůže zlikvidovat černé skládky v okolí Hazmburku.

Rozsviťme Ústí nad Labem

11. ročník se bude konat opět těsně před Vánoci

Transparentní účet 218164200/0600

Předané finanční příspěvky